20 de març de 2012

PREMI QUALITAT EDUCATIVA


BASES DELS PREMIS GAVÀ EDUCA 2012
  
BASES
L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment que cal seguir per a la sol·licitud, presentació i concessió dels Premis Gavà Educa. Amb aquestes bases es vol reconèixer, ampliar i complementar el nombre de projectes educatius de la ciutat de Gavà per fomentar l’assoliment d’una ciutat educadora.

FINALITAT
Article 1.- Els Premis Gavà Educa sorgeixen amb l’objectiu de reconèixer el treball que efectuen entitats, empreses, centres educatius i persones a títol individual compromeses amb l’educació i que promoguin l’esperit, els valors i els principis del Projecte Educatiu de Ciutat a través del conjunt de les activitats i accions que portin a terme.
CONVOCA
Article 2.- Els Premis Gavà Educa consten de tres categories. L’Ajuntament de Gavà atorga els premis de les dues primeres categories, que es troben fora de concurs.

1a categoria: professorat que finalitzi el seu servei amb una trajectòria d’avalada presència a la ciutat.

2a categoria: centres o entitats que celebrin dates assenyalades i significatives en la seva història a la ciutat.

3a categoria: projectes que s’estan duent a terme a Gavà amb la filosofia de ciutat educadora.

Article 3.-  L’objecte d’aquestes bases respon a la tercera categoria, modalitat de concurs, que convoca i atorga el Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat de Gavà, amb el suport de l’Ajuntament de Gavà.

Article 4.- Serà el mateix jurat dels Premis Gavà Educa qui s’encarregarà de designar els finalistes i els premiats a la categoria de concurs. 

DISPOSICIONS GENERALS DE LA MODALITAT DEL PREMI

 DESTINATARIS

Article 5.- Podrà concursar qualsevol persona o col·lectiu de la ciutat de Gavà que accepti els termes i condicions d’aquestes bases reguladores, els projectes dels quals no tinguin ànim lucratiu.

CONDICIONS
Article 6.- La participació en aquest premi suposa l’acceptació de les bases i del procediment que cal seguir per participar-hi.
Article 7.- La participació en aquest premi és compatible amb la participació en altres premis.
Article 8.- Els projectes presentats han de fer referència als principis guia, línies estratègiques i accions del Projecte Educatiu de Ciutat de Gavà.
Article 9.-  Es poden presentar un nombre il·limitat de projectes per sol·licitant.
Article 10.- Els projectes hauran d’anar acompanyats de:
1.      Full d’inscripció que acompanya aquestes bases
2.      Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat de la persona sol·licitant, o representant de l’entitat
3.      El Projecte que es presenta en què es faci constar:
 ·         nom del projecte,
·         breu trajectòria de l’entitat o de la persona,
·         objectius,
·         destinataris,
·         continguts i
·         finalitat del projecte,
·         un resum i
·         futur del mateix.
Article 11.- Els projectes s’hauran de presentar en format paper i es podran acompanyar d’altres materials electrònics que es creguin adients -fotografies, àudio i vídeo- gravats en un cd-rom.
Article 12.- El projectes presentats hauran d’estar avalats per la posada en pràctica dels mateixos.
Article 13.- Els projectes es registraran a nom de la persona física o jurídica degudament acreditada que figuri al full d’inscripció.
Article 14.- Els projectes guanyadors restaran cedits a l’organització del premi i penjaran al Bloc de la Xarxa Gavà Educa (www.xarxagavaeduca.blogspot.com).
Article 15.- Els projectes no seleccionats com a guanyadors es podran recollir a l’Àrea de Benestar, Família i Educació des de la data de lliurament dels premis fins a un mes després. Una vegada passat aquest període de temps, els projectes que no s’hagin recollit seran destruïts.

COMPOSICIÓ DEL JURAT i PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Article 16.- Es constituirà un jurat que estarà integrat per les persones següents:
  • President/a: un membre del Grup Impulsor, escollit per consens d’entre els membres actius del Grup Impulsor.
  • Membres:
    • Els membres del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Gavà:
Toni Cebrià Benito, professor del Col·legi Immaculada Concepció
Ruth Malràs Ferrer, directora de la Llar d’Infants Els Menuts de la Pineda
Montse Orgaz Romeu, membre de la Coordinadora de Pares i Mares per   l'Escola Pública de Gavà
Adelina Salmerón Moreno, professora de l’Escola Eramprunyà i membre de            
            la junta del Club de Bàsquet Gavà
Xavier Valls, mestre ddel Col·legi Sagrada Família
Julia Herrero, directora llar d’infants Josep Pallach
Luís Guitart, Ampa escola Jacme March
 
  • 1 secretària: tècnica de l’Oficina Tècnica de la Xarxa Gavà Educa:
Josefina Pérez Martínez, Cap d’Educació de l’Ajuntament de Gavà
 
Article 17.- Els membres designats com a jurats actuaran amb veu i vot, excepte el secretari, que actuarà només amb veu.
Article 18.- Amb totes les sol·licituds rebudes, el jurat durà a terme una primera selecció,  cada membre del jurat escollirà a títol individual 3 projectes d’entre tots els presentats.
En una segona fase, es posaran en comú els  projectes que hagin estat més valorats per cadascú dels membres del jurat i després es realitzarà una votació per escollir els premiats. En cas d’empat es farà una votació de desempat només entre els projectes que hagin rebut igualtat de vots.
El jurat actuarà de forma col·legiada i emetrà el seu veredicte per majoria de vots. La decisió serà inapel·lable. Alhora d’avaluar els projectes presentats es tindran especialment en compte els aspectes següents:
 - Adequació a la filosofia de Ciutat Educadora
- Intencionalitat educativa
- Interrelació cultural, de gènere i generacional
- Disseny participatiu del projecte
- Treball en xarxa
- Equitat en l’accés a les activitats
- Presentació, concreció i treball complementari

CALENDARI I INSCRIPCIÓ
Article 19.- La inscripció als Premis Gavà Educa s’haurà d’efectuar dins del període comprès entre l’1 de març al 14 d’abril de 2012, ambdós inclosos. Totes les sol·licituds rebudes abans o després del període indicat seran desestimades.
Article 20.- Les sol·licituds d’inscripció s’hauran de presentar degudament emplenades a: Ajuntament de Gavà, Lliurat al PAC, Punt d’Atenció al Ciutadà, amb registre adreçat al Departament d'Educació
Plaça de Jaume Balmes, s/n
08850 Gavà

Persona de contacte: Josefina Pérez Martínez
Telèfon de contacte: 93 263 91 36
E-mail: jperez@gava.cat
 PUBLICITAT
Article 21.- Aquestes bases així com el veredicte del jurat, seran publicades al Bloc de la Xarxa Gavà Educa.
PREMIS
 Article 22.- El jurat atorgarà un màxim de tres premis al millors projectes el dret, si s’escau, de deixar deserts alguns d’ells.
 Article 23.- Cadascun dels premis atorgats pel jurat consta de:

·          Placa-Guardó, Premi de Qualitat Educativa
·          Dotació econòmica de 1.000 € en valor de material fungible per a cada premiat. L’import del premi haurà de revertir obligatòriament en el mateix projecte i/o en la seva continuïtat.
·          Compromís de l'organització a donar la màxima difusió possible al/s projecte/s guanyador/s donant-li/os el segell de qualitat Projecte Gavà Educa.

Article 24.- El resultat dels Premis Gavà Educa es farà públic el mateix dia de la celebració de la Festa de l’Educació de Gavà.


15 de febrer de 2012

IV JORNADA D'ORIENTACIÓ

IV JORNADA D’ORIENTACIÓ ADREÇADA A L’ALUMNAT DE 2n de BATXILLERAT  I CFGS, alumnes de Gavà i ViladecansEl proper dijous 23 de febrer, de 9’00 a 13’00 hores, tindrà lloc a l’Espai Maragall la IV Jornada d’Orientació adreçada a l’alumnat de 2n de Batxillerat i CFGS.

500 alumnes de 10 centres d’Ensenyament Secundari de Gavà i Viladecans participaran de la Jornada d’Orientació que pretén apropar als joves a experiències d’universitaris de diferents carreres universitàries amb la intenció de donar elements per a la reflexió que els ajudin a triar la seva formació futura.
La Jornada està organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat II i els Ajuntaments de Gavà i de Viladecans.
La Conferència marc “Perspectives del mercat laboral i necessitats formatives” anirà a càrrec del Sr. Antoni Cañete, Secretari General de PIMEC.
S’oferiran 10 taules rodones simultànies.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR: JORNADA DE PORTES OBERTES CURS 2012/2013


JORNADA DE PORTES OBERTES CURS 2012/2013


ESCOLA SALVADOR LLUCH


C. de Sant Joan, 31

T. 936620685
21 de febrer, a les 15.15 h
14 de febrer, a les 9.15 h
11 de febrer, a les 10 h


ESCOLA MARCEL·LÍ MORAGAS


C. de Joan I, 5
T. 936628251


25 de febrer, a les 10 h
21 de febrer, a les 9.15 h
24 de febrer, a les 15.15 h

ESCOLA JOAN

SALAMERO


Rbla. Pompeu Fabra, 184

T. 93662345023 de febrer, a les 9.15  h
17 de febrer, a les 15.15 h

ESCOLA JACME MARCH


C. Sant Pere, 114
T. 936620197


22 de febrer, a les 15.15 h
22 de febrer, a les 9.15 h
25 de febrer, a les 12 h

ESCOLA L'ERAMPRUNYÀ


Av. Eramprunyà, 1
T. 936624553

24 de febrer, a les 9.15 h
15 de febrer, a les 15.15 h
18 de febrer, a les 12 h

ESCOLA GAVÀ MAR


C. Tellinaires / C. Palafrugell
T. 936451845

15 de febrer, a les 9.15 h
11 de febrer, a les 12 h
23 de febrer, a les 15.15 h

Col·legi Santo Angel


Av. De les Bòbiles, 1
T. 936380481

11 de febrer, de 10 a 13 h

Col·legi Immaculada Concepció


Pl. de l’Església, 1
T. 936620436

26 de febrer, a les 11 h (diumenge)

Col·legi Sagrat Cor


C. de Santa Teresa, 9
T. 936620130

4 de febrer, de 10 a 12.30 h

Col·legi Sagrada Família


Rbla. de Pompeu Fabra, 126
T. 936381833


29 de febrer, a les 18 h  (P3)

1 de març, a les 18 h  (P4, P5, primària i secundària)

Col·legi San Pedro


C. de Montflorit, 138-140
T. 936626353

25 de febrer, de 10 a 12.30 h

INSTITUT Bruguers


C. de Jaume I, 4-6

T. 936621639


15 de febrer, a les 18 h

INSTITUT EL CALAMOT


Av. De Joan Carles I, 62
T. 936334450
 
3 de març, a les 11 h
14 de març, a les 18 h


ESCOLA D’EDUCACIÓ

ESPECIAL MARIA FELIP


Av. d’Eramprunyà, 44
T. 936620604A concertar amb la direcció


CES NÚRIA

Apel·les Mestres, 52-58
T. 936622113

5 de maig (Cicles formatius Grau mitjà)

DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV- EUiA EN RELACIÓ A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS.

DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV- EUiA EN RELACIÓ A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS.

Aprovar la Declaració Política, presentada inicialment pel grup municipal  d’ICV-EUiA, en relació a les retallades en educació de 0 a 3 anys, declaració que, després del debat i un cert consens entre els grups que finalment votarien a favor, diu així en la seva part dispositiva:

Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat que efectuï el pagament corresponent al curs escolar 2010-2011 de les llars d’infants el més aviat possible, per tal de no posar en perill el sistema d’escoles bressol públiques de Catalunya.

Segon.- Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat i al Govern de la mateixa, que no apliqui més retallades pressupostàries en l’educació de 0-3 anys, doncs cal garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no realitzi més retallades pressupostàries en cap tipus d’educació, doncs l’educació és la base per a una societat equitativa, justa i preparada per poder avançar.

Quart.- Donar trasllat d’aquests acords a les llar d’infants públiques de Gavà, a la xarxa Gavà Educa i al Departament d’Educació de la Generalitat i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’acord va ser adoptat per catorze (14) vots a favor (9 PSC, 2 ICV-EUiA, 2 ERC i 1 C’s) cap en contra i set (7) abstencions (4 PP i 3 CiU), donant-se per tant el vot favorable de la majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en aquest moment- a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


Gavà, 6 de febrer de 2012

30 de novembre de 2011

Eleccions al CEM

Ahir es van celebrar les eleccions al Consell Escolar Municipal. Un total de 207 persones estaven cridades a les urnes per escollir els nous membres del Consell. El cens electoral recollia 5 sectors de participants: directors/es, professors/es, pares i mares, PAS i alumnat.
La participació general ha estat del 50% del cens.
Es pot conèixer consultar l'acta i veure els resultats al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament.

Emotiu homenatge “in memoriam” a Antoni Tarrida al col·legi Salvador Lluch

En el decurs de l’acte es va atorgar el seu nom d'Antoni Tarrida a la biblioteca del centre educatiu

L’Escola Salvador Lluch va acollir divendres l’homenatge en què van prendre part activa l’alumnat del centre que ha fet una Auca de la seva vida. Una representació d’alumnes de cada classe van llegir la seva frase referent a un aspecte de la personalitat, la vida i la trajectòria de Tarrida. Tant el text com els dibuixos de l’Auca han estat confeccionats per ells.
A l’acte van ocupar un lloc d’honor la vídua, Maria Cardona i les dues filles d’Antoni Tarrida, Quimeta i Isabel que es van mostrar molt emocionades i contentes amb aquest reconeixement. La seva filla gran va prendre la paraula per agrair l’homenatge “En el nom de la família accepteu el nostre sincer agraïment tots els que heu fet possible aquest sentit reconeixement. A l’Associació d’Amics del Museu d’on va sorgir la idea i al col·legi Salvador Lluch per acceptar que la biblioteca del centre portés el nom d’Antoni Tarrida, un dels seus primer alumnes, per el que ens sentim immensament honrats ja que la seva memòria quedarà per sempre perpetuada. També ens demostra la gran estima que tots els hi teniu. Agrair també a tots els que heu assistit a aquest acte i especialment als nens que són els nostre futur”.
A continuació la família, els representants d’Amics del Museu, del centre educatiu i d’institucions, entre ells la regidora d’Educació i Civisme, Maite Martí i l’Inspector d’Ensenyament Jaume Solans va pujar a la biblioteca on es va col·locar un plafó i l’Auca i van poder visitar una exposició feta amb material cedit pel Centre d'Història. La mostra que es podrà visitar per part de les famílies, fins al 2 de desembre, de 16.30 a 17.00 hores.
Els actes "in memoriam" van ser instituïts per l'Associació d'Amics del Museu de Gavà l'any 2005, i tenen per objecte honorar els estudiosos que han treballat per millorar els coneixements sobre Gavà, la seva història i la seva societat. Els actes consisteixen en l'atorgament d'un nom a biblioteques de la ciutat. Fins ara s'han col·locat plafons commemoratius a la biblioteca Marian Colomé (2005), i l'any 2006 es va dedicar a l'Alfons Gibert la biblioteca del Centre d'Història de la ciutat.
Antoni Tarrida i Pugès va néixer a Gavà l’any 1921, en el si d’una família pagesa, vinculada al conreu dels camps de les Sorres. Allà va aprendre a treballar i estimar una terra, un ofici i uns paisatges als que mai va deixar d’estar vinculat.
Va formar part de la primera generació d’estudiants de les aleshores acabades d’inaugurar Escoles Graduades Salvador Lluch, al curs de 1933-1934. Aquell 1934 va publicar el seu article, en una pàgina del periòdic local L’Aramprunyà. Va acabar els estudis amb la qualificació de «superdotat», que li donava dret a cursar gratuïtament els estudis de secundària. Malauradament, només deu dies després de rebre aquesta distinció, va esclatar la Guerra Civil (1936-1939) que va fer naufragar totes les seves expectatives.
Després dels llargs anys de serveis militars, Antoni Tarrida va tornar a la feina familiar: fer de pagès. Però la seva inquietud pels afers col•lectius, i la seva vàlua, el van fer mereixedor ben aviat de llocs de responsabilitat a l’antic Sindicat de Pagesos de Gavà.
Al cap d’uns anys, la seva vocació cultural i la qualitat de la formació rebuda el van portar a dirigir el periòdic local Brugués, entre 1966-1974. En aquesta època, la publicació va esdevenir un catalitzador cultural local, creant els premis literaris Brugués, el Trobador de la Sentiu i Jacme March, la revista oral Tribuna, el Patronat Històric de Gavà, impulsant els homenatges a Pompeu Fabra, Marian Colomé, i moltes més activitats.
Va participar també activament en la lluita per la recuperació de les llibertats democràtiques, i l’any 1983 va ser escollit regidor a l’Ajuntament en un partit catalanista. Lector voraç i entusiasta de la història local, va publicar tres llibres sobre Gavà: Pagesos, sorres i espàrrecs (2003), Terra i ànima (2005) i La generació perduda (2010). Va morir l’any 2010.

Les aules d’estudi nocturn obertes fins l’1 de desembre

La Biblioteca Josep Soler i Vidal habilita aquests dies espais, a la nit, perquè els joves puguin anar-hi a estudiar

Durant aquests dies, es posa a l'abast dels joves de la ciutat les Aules d'Estudi Nocturn, un espai habilitat a la Biblioteca Josep Soler i Vidal adequat per poder concentrar-se i preparar els temuts exàmens. Es tracta d'un servei consolidat, que està en marxa de dilluns a divendres de 20.30 a 1.30 h i els diumenges de 19.30 a 0.30 h. Aquestes aules d’estudi nocturn disposen de més de 80 punts d’estudi, tot i que el nombre de places es pot ampliar, obrint nous espais per a l’estudi en altres sales.
A més d'ara, les aules d’estudi nocturn estan obertes durant tres períodes més a l’any, que es corresponen amb les èpoques d’exàmens. Per a més informació sobre els horaris d’obertura es pot consultar el web http://portaljove.gavaciutat.cat

30 de maig de 2011

A L'ESCOLA, EDUCACIÓ I ESPORT

Els passats dijous 19 i 26 de maig van tenir lloc les segones trobades trimestrals de beisbol i bàsquet. Aquestes activitats s’emmarquen dins d'un nou programa endegat aquest curs, educació i l'esport, en el qual entitats esportives han anat a les escoles públiques (alumnes de 3r de primària) per realitzar sis sessions en horari lectiu i iniciar els infants en les regles, la tècnica i els valors que desenvolupa l’entitat en qüestió. Després de les sis sessions trimestrals s’organitza una trobada dinamitzada per la pròpia entitat.

Degut a l’impacte que te l’esport com a instrument per a la promoció de l’educació i la salut, entre altres aspectes, es creu  necessària una major promoció en l’accés als diferents beneficis que té la pràctica de l’activitat física i l’esport, vinculant-ho també a un projecte de societat més participativa amb el seu entorn més immediat. Sota aquest paraigües, i amb la intenció de profunditzar en l'òptica de l’activitat física, el joc i l’esport com a instruments educatius, s’ha endegat aquest projecte coordinat per l'Ajuntament però que, en part, ja treballaven les escoles.

Els objectius són: 1) Afavorir una pràctica esportiva positiva i continuada en els infants de Gavà; 2) Obrir els centres a altres agents educatius en horari lectiu; 3) Fer ciutat propiciant l'enfortiment de les entitats esportives.

                                            Trobada de beisbol

                                            Trobada de bàsquet

27 de maig de 2011

EL PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ TORNA A ACOLLIR UN CURS D'ESTIU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

 La casa a la prehistòria: cases per als vius, per als déus i per als morts. Una visió des dels orígens.

L'assistència al curs és convalidable per crèdits acadèmics i de promoció docent. A més a més, hi ha disponibles un nombre reduït de places becades. Si algú estigués interessat, cal que es posi directament en contacte amb el Museu de Gavà (Mª Dolors Ávila, telf. 93 263 96 10) abans del 10 de juny. La casa a la prehistoria gavà
 View more presentations from xarxagavaeduca.

23 de maig de 2011

ENGLISH DAY 2011 A GAVÀ
El proper divendres 3 de juny, de 9'30 a 12'30 hores, els alumnes de 6è de primària i de 1r d'ESO seran protagonistes del primer English Day de Gavà. Hi participen els centres públics de primària i secundària. Les activitats es portaran a terme a les escoles Jacme March i Marcel·lí Moragas.

Al llarg del curs, els especialistes d'anglès han treballat conjuntament amb l'objectiu de crear un espai on els alumnes puguin practicar el seu anglès dins un àmbit lúdic i festiu. A través de vint jocs de la més diversa índole, els alumnes -formats per grups heterogenis i dinamitzats per alumnes de 4t d'ESO- mostraran les seves habilitats amb la llengua anglesa. L'objectiu d'aquesta acció és promoure la llengua anglesa i afavorir la  interrelació entre alumnes de diferents centres educatius i nivells escolars. La Coordinadora d'ampa de les escoles públiques de Gavà col·labora proporcionant l'esmorzar als escolars.